x Dành cho công ty Đăng nhập Đăng ký

Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi
Để các bạn có được những tư vấn tốt nhất

Các bạn hảy điền những thông tin đầy đủ dưới đây và nhấn nút “ GỬI” , chúng tôi sẽ trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất

Nam Nữ

KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

HISTORIC RELICS & CUCHI TUNNEL COMPLEX

Swimming Pool

Category: Services

Swimming Pool:Built in the unique style close to nature, with a surface area of 150 m2 for Children Lake, 500 m2 for adult pool. Swimming pool has water filtration systems with new technologies to ensure safety. This is the completing and modern system (with dressing room, bathroom, toilet included). After hours of exciting sightseeing, guests can take a dip into the clear blue water of the pool to enjoy the fresh, cool feeling. 

Swimming Pool


 

Relate