x Dành cho công ty Đăng nhập Đăng ký

Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi
Để các bạn có được những tư vấn tốt nhất

Các bạn hảy điền những thông tin đầy đủ dưới đây và nhấn nút “ GỬI” , chúng tôi sẽ trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất

Nam Nữ

KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

HISTORIC RELICS & CUCHI TUNNEL COMPLEX

INSTRUCTIONS TO GET TO HISTORIC ZONE OF CU CHI TUNNEL

Category: INTRODUCTION

1.By road:
To Ben Duoc Tunnel
From the Post Office of Ho Chi Minh City along Le Duan. Turn right along Pasteur street to meet Tran Quoc Toan, turn left toNam Ky Khoi Nghia street, turn right and go straight .on Nguyen Van Troi Street and continue to Hoang Van Thu - Republican - Truong Chinh - An Suong crossroad. From An Suong crossroad, long 22 County Highway through 12 District, Hoc Mon, Cu Chi overpass to about 2 km, turn right along Nguyen Thi Ranh street, to Nhuan Duc intersection, to turn left and go through Nguyen Thi Ranh street to Highway 15, turn left about 4 km to Ben Duoc Tunnel. 
Take the 2nd way: Through An Suong crossroads. along Highway 22 intersection to turn right into the Gieng Nuoc intersection, turn right to Hoc Mon market, along 15 Highway to Ben Dinh tunnel, through An Nhon Tay junction, go straight to Ben Duoc Tunnel.
To Ben Dinh Tunnel
From Ben Thanh Market along the August Revolution street to Bay Hien intersection; through Truong Chinh to mist An overpass intersection. From An Suong Crossroad, along 22 County Highwaythrough District 12, Hoc Mon, Cu Chi overpass to about 2 km turn right along the street Nguyen Thi Ranh, through Nhuan Duc intersection, along Ba Thien Street to 15 provincial road, turn right around 2km, you will get to Ben Dinh Tunnel.

2.By bus:
Currently. from urban Ho Chi Minh City, we can take the bus to Cu Chi tunnel by the lines as below:
To Ben Duoc Tunnel
From Ben Thanh take the bus number 13 (Ben Thanh - Cu Chi) to Cu Chi bus station. From the bus station take bus No. 79 Cu Chi (Cu Chi - Dau Tieng) to Ben Duoc Tunnel
From the bus station take bus Cho Lon 94 (Cho Lon - Cu Chi) to Cu Chi bus station. From the bus station take station take bus No. 79 Cu Chi (Cu Chi - Dau Tieng) to Ben Duoc Tunnel
To Ben Dinh Tunnel
From Ben Thanh take the bus number 13 (Ben Thanh - Cu Chi) to An Suong bus station. From the bus station take bus Suong 122 (An Suong - Crossroads Tan Quy) to Tan Quy bus station. From Tan Quy bus station, take the bus number 70 to Ben Dinh tunnel.
From inside the car Cho Lon take the bus number 94 (Cho Lon - Cu Chi) to An Suong bus station. From An Suong bus station, take Bus No. 122 (An Suong - Crossroads Tan Quy) to Tan Quy bus station. From Tan Quy bus station, take the bus number 70 to Ben Dinh tunnel.

3. By waterway (boat):
Currently, there are travel companies which open Saigon river travel tour by boat from Bach Dang Wharf to Cu Chi tunnel, such as:
*TRAVEL SERVICE SAIGONTOURIST CO., LTD
• Address: 45 Le Thanh Ton, District 1 Ho Chi Minh City.
• Phone: (08) 38279279
• Departure time: At 07h20 AM, at 45 Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City.
* LESRIVERS CO., LTD
• Address: 02 Ngo Duc Ke Street, District 1, Ho Chi Minh City.
• Phone: (08) 38275000 Hotline: 0989 678 673
• Departure time:
+ At 07h00 AM, at Bach Dang Wharf.
+ At 1lh00 AM, at Bach Dang Wharf.
*TOURISM GREEN RIVER CO., LTD
• Address: No. 5/1 Au Co, Ward 9. Tan Binh District. Ho Chi Minh City.
• Phone: (08) 39393920 Hotline: 0902 340 308
• Departure time: At 08:00 AM, at Bach Dang Wharf.
* SAIGON RIVER TOUR
• Address: 10B Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
• Phone: (08) 62909410 Hotline: 0909 695 256
• Departure time: At 08:00 AM. Bach Dang Wharf.

 

Relate