x Dành cho công ty Đăng nhập Đăng ký

Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi
Để các bạn có được những tư vấn tốt nhất

Các bạn hảy điền những thông tin đầy đủ dưới đây và nhấn nút “ GỬI” , chúng tôi sẽ trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất

Nam Nữ

KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

HISTORIC RELICS & CUCHI TUNNEL COMPLEX

Swan Pedal, kayaking

Category: Services
Swan Pedal, kayaking:Visitors can use the swan; kayaking excursions to enjoy panoramic lake simulate the East Sea. The lake also represents the islands; the islands belong to Vietnam as: Bach Long Vi Hoang Sa, Truong Sa, Con Dao, Phu Quoc ... thereby, it helps to educate love for the country, universal sovereign territorial integrity. To the edge of the lake, visitors can watch the woods and 3 characterized models of 3 minimized regions as the One Pillar Pagoda (Hanoi), Ngo Mon (Hue), Ben Nha Rong (HCMC) ...
Swan Pedal in the lake stimulating East Sea 

Relate