x Dành cho công ty Đăng nhập Đăng ký

Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi
Để các bạn có được những tư vấn tốt nhất

Các bạn hảy điền những thông tin đầy đủ dưới đây và nhấn nút “ GỬI” , chúng tôi sẽ trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất

Nam Nữ

KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

HISTORIC RELICS & CUCHI TUNNEL COMPLEX

Sport Defense Shooting

Category: Services

Sport Defense Shooting:A thrilled sport with many visitors involved. Visitors will feel interested when testing their marksmanship in Defense Shooting playground. You can choose the appropriate type of gun used during the war, after the complete guide, you can try your shooting with animal-shaped and moving targets.
 
Sport Defense Shooting

Relate